Podanie w sprawie pracy

Gdy szukamy pracy, zdajemy sobie sprawę, że tym, co staje się naszą wizytówką jest CV. Wymieniamy tam które jest nasze wykształcenie, doświadczenie w pracy, przebyte kursy czy zainteresowania. Ktoś analizujący dokładnie podobny dokument powoli poznaje osobę autora, która się pod nim ukrywa. Niemniej, chcąc zdobyć bardziej istotne informacje na jej temat, niezbędny będzie tu list motywacyjny. Umożliwia on poznać kandydata ubiegającego się o dane stanowisko, bardzo dokładnie, stąd firmy przeważnie wymagają go oprócz CV. Również innego pisma związanego z procesem rekrutacyjnym, nie można ignorować poruszając ten temat. Jest nim mianowicie podanie o pracę. Taki dokument kreuje się przykładowo w przypadku, kiedy nie dostrzegamy na żadnej stronie www czy w prasie ogłoszenia o naborze w wybranej firmie, ale bardzo chcemy znaleźć tam zatrudnienie. Podanie jest zatem daniem się do właściciela lub osoby odpowiedzialnej za zatrudnianie personelu o uwzględnienie naszej kandydatury. Pismo takie jest krótkie, a zawiera ogólne informacje na nasz temat, miejsce i datę sporządzenia oraz dane podmiotu , gdzie chcemy pracować. Następnie należy użyć zwrotu grzecznościowego, a trochę pod nim w kilku zdaniach nakreślić prośbę o przyjęcie wraz z krótkim omówieniem motywacji.